Dokumenti i linkovi

Insajderski vodič kroz javno-privatni dijalog
Insajderski vodič kroz javno-privatni dijalog
Size: 10.8 MB
Published: 16 новембра, 2021

NALED – radni dokument
NALED – radni dokument
Size: 528 KB
Published: 17 новембра, 2021

Akcioni plan – primer – Obrazovanje za 4.0 revoluciju
Akcioni plan – primer – Obrazovanje za 4.0 revoluciju
Size: 41 KB
Published: 17 новембра, 2021

Analiza teme – primer – Obrazovanje za 4.0 revoluciju
Analiza teme – primer – Obrazovanje za 4.0 revoluciju
Size: 39 KB
Published: 17 новембра, 2021

Info list – primer – SPOS Pcelari
Info list – primer – SPOS Pcelari
Size: 40 KB
Published: 17 новембра, 2021

Agenda – primer – predstavljanje Nacrta uredbe o pausalnom oporezivanju
Agenda – primer – predstavljanje Nacrta uredbe o pausalnom oporezivanju
Size: 101 KB
Published: 17 новембра, 2021

Agenda – primer – Zelene javne nabavke
Agenda – primer – Zelene javne nabavke
Size: 112 KB
Published: 17 новембра, 2021

Policy brief – primer – SPOS
Policy brief – primer – SPOS
Size: 230 KB
Published: 17 новембра, 2021

Komunikacioni kanali
Komunikacioni kanali
Size: 11 KB
Published: 17 новембра, 2021

5 – Okvir za bavljenje JPD

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji: 9/2014-4, 42/2014-11 (ispravka), 54/2018-4 (pravno-informacioni-sistem.rs)

Strategija regulatorne reforme i unapređenje upravljanja javnim politikama za period 2016–2020. godine

Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016–2020. godine: 8/2016-9 (pravno-informacioni-sistem.rs)

Akcioni pan za sprovođenje partnerstva za otvorenu upravu

Министарство државне управе и локалне самоуправе | Партнерство за отворену управу (mduls.gov.rs)

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji

PIS – ELI (pravno-informacioni-sistem.rs)

Strategija regulatorne reforme i unapređenje upravljanja javnim politikama za period 2016–2020. godine

PIS – ELI (pravno-informacioni-sistem.rs)

Akcioni plan za sprovođenje partnerstva za otvorenu upravu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Partnerstvo za otvorenu upravu Akcioni plan 2018-2020. (mduls.gov.rs)

Najznačajniji propisi za JPD

Ustav Republike Srbije

PIS – ELI (pravno-informacioni-sistem.rs)  „Službeni glasnik RS”, br. 98-2006-3

Zakon o Vladi

PIS – ELI (pravno-informacioni-sistem.rs)  „Službeni glasnik RS”, br. 55-2005

Poslovnik Vlade

Poslovnik Vlade: 61/2006-3 (prečišćen tekst), 69/2008-3, 88/2009-72, 33/2010-6, 69/2010-3, 20/2011-10, 37/2011-3, 30/2013-4, 76/2014-3, 8/2019-79 (dr. uredba) (pravno-informacioni-sistem.rs)

Zakon o državnoj upravi

Zakon o državnoj upravi: 79/2005-3, 101/2007-4, 95/2010-7, 99/2014-11, 30/2018-3 (dr. zakon), 47/2018-7 (pravno-informacioni-sistem.rs)

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije: 30/2018-3 (pravno-informacioni-sistem.rs)

Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika: 8/2019-79 (pravno-informacioni-sistem.rs)

Zakon o udruženjima

Zakon o udruženjima: 51/2009-39, 99/2011-8 (dr. zakon), 99/2011-9 (dr. zakon), 44/2018-27 (dr. zakon) (pravno-informacioni-sistem.rs)

Zakonom o zadužbinama i fondacijama

Zakon o zadužbinama i fondacijama: 88/2010-200, 99/2011-9 (dr. zakon), 44/2018-27 (dr. zakon) (pravno-informacioni-sistem.rs)

Razlika između zadužbina i fondacija

upustvo_za_osnivanje_fondacija_i_zadubina.pdf (divac.com)

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog osnovano je nakon održanih pralamentarnih izbora 2020. godine. Jedan deo nadležnosti ovog ministarstva, koji je od posebnog značaja za sprovođenje javno-privatnog dijaloga, preuzet je od Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Zakon o ministarstvima (paragraf.rs) Čl. 12, 41 i 42 Zakona o ministarstvima

Republički sekretarijat za javne politike

Почетна – RSJP : RSJP

Jedan od aktuelnih reformskih procesa za „ojačavanje” institucionalnog okvira za javno-privatni dijalog predstavlja i Program pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR”

ePapir (rsjp.gov.rs)

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Министарство државне управе и локалне самоуправе | (mduls.gov.rs)

Zakon o državnoj upravi, Pravilnik o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi zakona, drugih propisa i akata

Pravilnik o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata: 51/2019-71 (pravno-informacioni-sistem.rs)

Akcioni plan zva sprovođenje Partnerstva za otvorenu upravu

Министарство државне управе и локалне самоуправе | Партнерство за отворену управу (mduls.gov.rs)

https://ogp.rs/o-pou/#pou-vodic

6 – Najčešći oblici JPD

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa.

Zaključak o usvajanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa: 8/2020-24, 107/2021-18 (pravno-informacioni-sistem.rs)

Privredni subjekti, druga pravna lica i građani mogu popunjavanjem formulara na zvaničnom sajtu RSJP dostaviti inicijativu

Izrada/Izmena DJP – RSJP : RSJP

Peticije mogu biti na papiru ili se mogu distribuirati putem interneta

Kreni-Promeni

7 – Teme dijaloga

APSPV (Akcioni plan za sprovođenje politike Vlade)

Program Vlade i APSPV Archives – RSJP : RSJP

ERP (Program ekonomskih reformi)

Program ekonomskih reformi (ERP) Archives – RSJP : RSJP

Plan rada Vlade

Program Vlade i APSPV Archives – RSJP : RSJP

Ekspoze premijerke

Program Vlade i APSPV Archives – RSJP : RSJP

9 – Koraci u JPD

Javni pozivi za nominovanje rešenja Za slučaj reforme paušala organizovan je tzv. „Mesec paušalaca”

mesec-pausalaca-septembar-2018-izvestaj-i-zakljucci.pdf (jpd.rs)

Fakultet organizacionih nauka, u saradnji sa NALED-om, Poreskom upravom i Udruženjem za razvoj preduzetništva, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, organizovao takmičenje „Case Study Hackathon”

Uzmi račun i pobedi | Studenti nude rešenja za bolje paušalno oporezivanje (uzmiracun.rs)

Postavljanje predloga reforme/projekta na platformama za prikupljanje sredstava od pojedinaca.

Crowdfunding.rs

Donacije | Home

11 – Korisni izvori

Strategije

  • Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016–2020. godine, „Službeni glasnik RS” broj 8/2016
  • Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021 do 2030. godine „Službeni glasnik RS” broj 42/2021

Propisi

  • Zakon o planskom sistemu, „Službeni glasnik RS” broj 30/2018
  • Poslovnik Vlade RS, „Službeni glasnik RS” broj 61/2006, 69/2018, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013, 76/2014 I 8/2019.
  • Uredba o metodologiji za izradu srednjoročnih planova, „Službeni glasnik RS” broj 8/2019
  • Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika, „Službeni glasnik RS” broj 8/2019
  • Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2020 – 2022 godine „Službeni glasnik RS” broj 105/2018

Priručnici

O nama | Zeleni dijalog

Ko su ključni akteri javnih politika? Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (bos.rs)