1. Uvod u kurs

Transkript

1.1. Dobrodošli! Cilj kursa

Dobrodošli u NALEDov kurs na temu javno-privatnog dijaloga (JPD)! Hvala vam što ste odvojili vreme za naš kurs i što se upuštate u tako važan deo našeg javnog života. Kurs je nastao u okviru USAID projekta Javno-privatnog dijaloga za razvoj i bazira se na Insajderskom vodiču kroz javno-privatni dijalog.

Dok Vodič daje ne samo praktične savete, već i širu sliku, detaljne opise i uvide u proces javno-privatnog dijaloga, ovaj kurs je prevashodno usmeren ka praktičnosti i jednostavnosti.  Namenjen je sadašnjim i budućim praktičarima u oblasti javnih politika, bilo da su već aktivni ili tek planiraju da se upuste u kreiranje i sprovođenje javnih politika.

Glavni cilj jeste da vas brzo i praktično sprovedemo kroz ključne korake procesa javno-privatnog dijaloga – kako da procenimo svoje kapacitete, prepoznamo i priđemo potencijalnim saveznicima, definišemo i analiziramo temu kojom se bavimo, komuniciramo sa javnom upravom… i sve ostalo što nas čeka u našim pokušajima da promenimo svet oko sebe.

Ova praktičnost ima svoju cenu – nemoguće je detaljno obraditi sve teme koje nas očekuju. Samim tim, u svakoj od lekcija će biti smernice gde u Vodiču da pronađete više informacija i detalja na datu temu.

Proces JPD svakako zahteva brojne prolaske kroz iste korake –  puno puta ćemo iščitavati tuđe i svoje analize, pisati različite verzije rešenja problema, slati slične dopise, vrteti iste telefone… Želeli smo da vam u ovom važnom i lepom ali zahtevnom procesu damo vetar u leđa na samom početku i podršku da ostanete motivisani i prođete kroz ceo proces uprkos mogućim izazovima na koje ćete nailaziti.

1.2. Kako koristimo kurs

Nakon što smo uneli svoje podatke i pokrenuli kurs, evo šta možemo prepoznati:

U glavnom prozoru je video snimak u kojem ide glavna lekcija. U svakom trenutku možete da pauzirate lekciju, a u donjem desnom uglu imate opciju i da uključite transkript lekcije. U okviru transkripta su i precizne smernice ka delovima priručnika gde možete saznati više na određenu temu. Kurs pamti do koje tačke u procesu ste stigli, ukoliko ugasite i ponovo otvorite ovaj prozor.

Sa strane se nalazi meni sa sledećim opcijama:

  • Pregled svih lekcija i vašeg trenutnog napretka
  • Rečnik najčešćih pojmova
  • Dokumenti i linkovi – alatke koje se nalaze u ovom kursu, kao i zakonska akta, drugi priručnici i istraživanja na temu JPD, koje sve možete preuzeti. Ovde je i spisak linkova ka sajtovima institucija i organizacija koje su nam relevantne u našem radu.

Alatka koju ćete primarno koristiti tokom rada jeste Radni dokument koji se nalazi u segmentu DOKUMENTI I LINKOVI. Predlažemo da ga na kraju ovog segmenta preuzmete i ištampate ili popunjavate u Word-u. U gotovo svakom segmentu ćemo se pozivati na ovaj radni dokument, nakon što smo predstavili određeni koncept. Naravno, tokom procesa ćete se vraćati i menjati ovaj dokument u skladu sa razvojem situacije, novim informacijama i resursima do kojih ste došli itd.

U dokumentima su takođe dostupne sve alatke kao zasebni dokumenti, kao i ceo radni dokument, ali bez smernica za popunjavanje, koje možete preuzeti u slučaju da vam je potreban pregledniji dokument.

U narednom segmentu ćemo pogledati kako je kurs struktuiran.

1.3. Kako je kurs struktuiran

Kurs je podeljen na 13 poglavlja koji pokrivaju ključne korake u procesu Javno-privatnog dijaloga. Možemo reći da je podeljen na pet celina:

  • Prva celina je uvodni deo u kojem se trenutno nalazite, koji vam daje osnove kako da pristupite kursu, kao i samom procesu JPD.
  • Drugi deo se bavi razvojem vaše teme – kako analiziramo i definišemo problem, ciljeve, i rešenja.
  • Treći deo pokriva prepoznavanje zainteresovanih strana i drugih aktera u procesu, građenje koalicije i komunikaciju.
  • Četvrti deo vas vodi kroz izradu glavnih dokumenata koje ćete koristiti u daljem radu – akcioni plan i policy brief.
  • Na kraju, u petom delu ćemo se osvrnuti na ceo proces i pogledati koji su vaši dalji koraci u borbi za vaše rešenje.

Redosled koraka u kursu u velikoj meri prate korake u Vodiču, ali postoje i određena odstupanja. Svakako je gotovo nemoguće napraviti jedan univerzalno primenjiv proces, budući da se put javno-privatnog dijaloga kod svake inicijative, organizacije ili instituciji razlikuje, mnogi koraci se ponavljaju, neki se preskaču…

Kao što smo već naveli, ovaj kurs je tu da vas sprovede kroz ključne elemente, a nakon što ga završite, snažno sugerišemo da sve što izradite od dokumenata pregledate još jednom prateći redosled u Vodiču. Želimo vam sreću u avanturi u koju se upuštate!