Test samoprocene:

Kada pričamo o akterima javno-privatnog dijaloga, šta označava pojam javnost, a šta javno?

Tačno! Netačno!

Šta podrazumevamo pod zainteresovanim stranama?

Tačno! Netačno!

Da li je javna rasprava obavezna zakonom?

Tačno! Netačno!

Da li je podnošenje inicijative regulisano zakonom?

Tačno! Netačno!

Šta je najbolji kriterijum za izbor šampiona i šampionke javno-privatnog dijaloga?

Tačno! Netačno!

Kako najbolje biramo glasnogovornike za našu temu?

Tačno! Netačno!

Koje je zlatno pravilo kod formiranja koalicije?

Tačno! Netačno!

Koliko treba da imamo najviše ključnih poruka?

Tačno! Netačno!

Šta je problem, a šta cilj?

Tačno! Netačno!

Kakav je put do dobrog teksta dokumenta javnih politika?

Tačno! Netačno!

Koji su prvi koraci u javno-privatnom dijalogu?

Tačno! Netačno!

Šta ostavljamo kao najveći utisak kada govorimo u javnosti?

Tačno! Netačno!

Test Samoprocene
Ne baš sjajno ☹
Razmislite da ponovo preslušate kurs.
Moglo bi i bolje.
Razmislite da ponovo preslušate kurs.
Dobar rezultat.
Da je ispit, položili biste ☺
Odlično!
Svaka čast, pravi ste poznavalac JPD!
Bez greške!
Ovakav rezultat se retko viđa! Kapa dole!