5. Šta je najbolji kriterijum za izbor šampiona i šampionke javno-privatnog dijaloga?

Tačno! Netačno!

6. Kako najbolje biramo glasnogovornike za našu temu?

Tačno! Netačno!

7. Koje je zlatno pravilo kod formiranja koalicije?

Tačno! Netačno!

8. Koliko treba da imamo najviše ključnih poruka?

Tačno! Netačno!

9. Šta je problem, a šta cilj?

Tačno! Netačno!